Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:

για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Αν κάποιο από τα απαιτούμενα πεδία δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, τότε η Εφαρμογή δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε και θα σας ενημερώσει με σχετικό μήνυμα, όταν πατήσετε το κουμπί "Συνέχεια".

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι ή πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που σας ενδιαφέρει για να μειωθούν οι διαθέσιμες επιλογές σας.

Στο τέλος κάθε βήματος, υπάρχει η επιλογή Αποθήκευση, από όπου μπορείτε να κάνετε προσωρινή αποθήκευση σώζοντας την πορεία των εργασιών σας μέχρι εκείνο το σημείο.

Από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, όπου βλπέτε τα στοιχεία με τα οποία έχετε συνδεθεί στην Εφαρμογή, μπορείτε επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη της Εφαρμογής το πεδίο "Είσοδος με ΓΓΠΣ".


Aφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, πατάτε την επιλογή "Σύνδεση"


και στην συνέχεια πατάτε το "Αποστολή".

Τελευταίο βήμα, πριν ξεκινήσετε με την Εφαρμογή, είναι πρώτον η επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,

και, δεύτερον, η επιλογή του ΑΦΜ που εκπροσωπείτε.

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην Αρχική Σελίδα, μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που έχετε καταχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και είναι εγκριθείσες ή μερικώς εγκριθείσες (δηλαδή σε μία αίτηση που έχει πάνω από μία εισαγωγές, έστω και μία από αυτές έχει απορριφθεί, ενώ η/οι άλλη/ες έχει/ουν εγκριθεί).

Και στις δύο αυτές κατηγορίες αιτήσεων οι δυνατότες που έχετε είναι οι εξής: 1. Να εκτυπώσετε τα "Έγγραφα Ελέγχου Εισαγωγής" και 2. Να υποβάλετε "Νέα Δήλωση Άφιξης".

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν πατήσετε το σύμβολο δίπλα από το "Εγκεκριμένες αιτήσεις εισαγωγής σπόρων από τρίτες χώρες" σαν ανοίγουν μία σειρά από Φίλτρα Αναζήτησης για να μπορέσετε να περιορίσετε το εύρος των αποτελεσμάτων.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ

Για να προχωρήσετε στην δημιουργία μίας νέας δήλωσης άφιξης, θα πρέπει από την Αρχική Σελίδα να διαλέξετε την αίτηση που επιθυμείτε και να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

ΒΗΜΑ 1

Στην πρώτη καρτέλα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία άφιξης του φορτίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ημερομηνία που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που συμπληρώνετε για την άφιξη.

ΒΗΜΑ 2

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του εκτελωνιστή.

Αν κάποιο από τα πεδία δεν συμπληρώνεται σωστά, η Εφαρμογή θα σας ενημερώσει με αντίστοιχο μήνυμα.

ΒΗΜΑ 3

Στο βήμα αυτό επιλέγετε τις εισαγωγές για τις οποίες θέλετε να δηλώσετε άφιξη φορτίου από την λίστα που σας εμφανίζεται. Δεν είναι υποχρεωτικό να τις επιλέξετε όλες μαζί, ενώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ταυτόχρονα πάνω από μία.

ΒΗΜΑ 4

Στο βήμα αυτό προσθέτετε τις λεπτομέρειες για την άφιξη, επιλέγοντας το κουμπί "Προσθήκη Νέας Άφιξης".

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε τα βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Τα στοιχεία σε κάποια πεδία που είναι σημειωμένα με γκρι χρώμα, δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, πατάτε το κουμπί "Kαταχώρηση".

Στην συνέχεια έχετε την δυνατότητα, πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση", είτε να διαφοροποιήσετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, είτε να διαγράψετε εντελώς την Άφιξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το άθροισμα των κιλών ή των τεμαχίων που έχετε συμπληρώσει στις αφίξεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που εκκρεμεί προς άφιξη.

Μπορείτε να περάσετε πάνω από μία αφίξεις. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, πατώντας το κουμπί "Προσθήκη Νέας Άφιξης".

ΒΗΜΑ 5

Στο βήμα αυτό επισυνάπτετε από τον υπολογιστή σας τα αρχεία που σας ζητούνται ως δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 6

Το βήμα αυτό, είναι το τελευταίο, από όπου μπορείτε να δείτε συνολικά τα στοιχεία της αίτησης που έχετε συμπληρώσει και να τα εκτυπώσετε, πατώντας το "Εκτύπωση Αίτησης".

Τέλος, όπως σε κάθε στάδιο μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε το "Υποβολή" για να υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας. Μόνο με την οριστική υποβολή η αίτησή σας θα σταλεί στον αρμόδιο ελεγκτή. Μετά την υποβολή της, δεν θα έχετε την δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της, μπορείτε μόνο να την εκτυπώσετε.

Στην Αρχική Σελίδα, σε μία αίτηση, αν δεν έχετε συμπληρώσει την απαραίτητη ποσότητα με τις Αφίξεις που έχετε καταχωρήσει, τότε θα συνεχίσετε να βλέπετε διαθέσιμη την επιλογή "Νέα Δήλωση Άφιξης".