Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:

για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Αν κάποιο από τα απαιτούμενα πεδία δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, τότε η Εφαρμογή δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε και θα σας ενημερώσει με σχετικό μήνυμα, όταν πατήσετε το κουμπί "Συνέχεια".

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι ή πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που σας ενδιαφέρει για να μειωθούν οι διαθέσιμες επιλογές σας.

Στο τέλος κάθε βήματος, υπάρχει η επιλογή Αποθήκευση, από όπου μπορείτε να κάνετε προσωρινή αποθήκευση σώζοντας την πορεία των εργασιών σας μέχρι εκείνο το σημείο.

Από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, όπου βλέπετε τα στοιχεία με τα οποία έχετε συνδεθεί στην Εφαρμογή, μπορείτε επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη της Εφαρμογής το πεδίο "Είσοδος με ΓΓΠΣ".


Aφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, πατάτε την επιλογή "Σύνδεση"


και στην συνέχεια πατάτε το "Αποστολή".

Τελευταίο βήμα, πριν ξεκινήσετε με την Εφαρμογή, είναι πρώτον η επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,

και, δεύτερον, η επιλογή του ΑΦΜ που εκπροσωπείτε.

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην Αρχική Σελίδα, μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που έχετε καταχωρήσει, είτε είναι Προσωρινά Αποθηκευμένες, είτε είναι Οριστικοποιημένες.

Στις αιτήσεις που έχετε κάνει Προσωρινή Αποθήκευση έχετε τις εξής δυνατότητες: 1. Να εκτυπώσετε σε excel τα στοιχεία της αίτησης, 2. Να συνεχίσετε την επεξεργασία της αίτησης ή 3. Να την διαγράψετε. Επίσης, πατώντας το βελάκι στο κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να επιλέξετε και την δημιουργία αντιγράφου, δηλαδή να δημιουργηθεί ακόμα μία αίτηση με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην συγκεκριμένη.

Στις αιτήσεις που είναι Οριστικοποιημένες έχετε τις εξής δυνατότητες: 1. Να εκτυπώσετε σε excel τα στοιχεία της αίτησης, και 2. Να επιλέξετε και την δημιουργία αντιγράφου, δηλαδή να δημιουργηθεί μία αίτηση με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην συγκεκριμένη, χωρίς όμως να είναι οριστικοποιημένη. Επίσης, από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πινακάκι μπορείτε να δείτε στο "Αποτέλεσμα Διοικητικού Ελέγχου" που εμφανίζεται μετά τον έλεγχο, αν η αίτησή σας έχει εγκριθεί ή απορριφθεί.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν πατήσετε το σύμβολο δίπλα από το "Οι αιτήσεις μου" σαν ανοίγουν μία σειρά από Φίλτρα Αναζήτησης για να μπορέσετε να περιορίσετε το εύρος των αποτελεσμάτων.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην δημιουργία μίας νέας αίτησης, θα πρέπει από την Αρχική Σελίδα να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

ΒΗΜΑ 1

Στην πρώτη καρτέλα θα πρέπει να συμπληρώσετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία, εκτός από το ΑΦΜ, το Ονοματεπώνυμο και το Όνομα Πατέρα που συμπληρώνονται αυτόματα με βάση τα στοιχεία με τα οποία έχετε συνδεθεί.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να μπορέσετε να συνεχίσετε, διαφορετικά η Εφαρμογή δεν θα σας αφήσει να περάσετε στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 2

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να διαλέξετε από την διαθέσιμη λίστα την χώρα εισαγωγής και στην συνέχεια τον σκοπό χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού. Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης που θα επιλέξετε, μπορεί να σας εμφανίσει ακόμα ένα πεδίο για να επιλέξετε πάλι από λίστα την ομάδα καλλιέργειας. Το πεδίο "Περιγραφή Σκοπού Ίδιας Χρήσης" το συμπληρώνετε εσείς και επίσης μπορεί να μην σας ζητηθεί ανάλογα με σκοπό χρήσης που έχετε επιλέξει.

ΒΗΜΑ 3

Στο βήμα αυτό προσθέτετε τις λεπτομέρειες για την εισαγωγή επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε τα βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Κάποια από αυτά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε, επομένως θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση από πάνω προς τα κάτω και όχι αντίστροφα. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, πατάτε το κουμπί "Kαταχώρηση".

Στην συνέχεια έχετε την δυνατότητα, πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση", είτε να διαφοροποιήσετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, είτε να διαγράψετε εντελώς την Εισαγωγή. Μπορείτε να περάσετε πάνω από μία εισαγωγές. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, πατώντας το κουμπί "Προσθήκη Εισαγωγής".

Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει, είναι ότι σε όλες τις Εισαγωγές που προσθέτετε στην ίδια αίτηση, θα πρέπει να έχουν ίδιο Σημείο Εισόδου. Δηλαδή, το πεδίο αυτό από την 2η αίτηση και μετά είναι ανενεργό.

ΒΗΜΑ 4

Στο βήμα αυτό, εφόσον απαιτείται, επισυνάπτεται από τον υπολογιστή σας τα αρχεία που σας ζητούνται. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο για την άδεια με την 2004/842 απόφαση (ΦΜΚ και Κηπευτικά). Αν δεν είστε υποχρεωμένοι να επισυνάψετε δικαιολογητικά, απλά πατάτε το κουμπί "Συνέχεια" για να περάσετε στο τελευταίο βήμα.

ΒΗΜΑ 5

Το βήμα αυτό, είναι το τελευταίο, από όπου μπορείτε να δείτε συνολικά τα στοιχεία της αίτησης που έχετε συμπληρώσει και να τα εκτυπώσετε, πατώντας το "Εκτύπωση Αίτησης". Υπάρχει ένα πεδίο "Παρατηρήσεις", το οποίο είναι προαιρετικό και μπορείτε αν θέλετε να γράψετε κάποια σχόλια για τον ελεγκτή.

Τέλος, όπως σε κάθε στάδιο μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε το "Υποβολή" για να υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας. Μόνο με την οριστική υποβολή η αίτησή σας θα σταλεί στον αρμόδιο ελεγκτή. Μετά την υποβολή της, δεν θα έχετε την δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της, μπορείτε μόνο να την εκτυπώσετε.